Category Archive : برشور مرکز

۰

برشور مرکز

       برشور مرکز      ۱۹ فروردین, ۱۳۹۴

مقدمه در هر جامعه ای نقش محوری دولت ها در هدایت نسل ها بر کسی پوشیده نیست در شرایط فعلی به واسطه داشتن جامعه جوان مسیری پر فراز و نشیب برای رسیدن به ثبات اقتصادی و اجتماعی در حال سپری…… بیشتر »