۰

اهداف

اهداف آموزش های سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۸ در ۱۰:۴۶ ق.ظ توسط

index3

آموزش های فنی و حرفه ای

سازمان فنی و حرفه ای کشور در ساختار نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران  جایگاه    ویژه ای دارد .این سازمان به عضویت رسمی سازمان جهانی اموزش های مهارتی (TVTO)  در آمده و کد دوره های آموزشی آن تحت نظر سازمان جهانی کار (LIO) تعریف شده است و مدارک صادره از سوی این سازمان اعتبار بین المللی دارد .

آموزش های فنی وحرفه ای انجام فعالیتهایی است که میتواند فرد را برا ی احراز شغل حرفه کسب و کار آماده نماید یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد.این آموزش ها کسب مهارت ها را در راستای تکنولوژی وعلوم وابسته به همراه دانشهای خاص مربوط به شغل در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی میباشد.

اهداف آموزش فنی و حرفه ای

  • ایجاد زمینه اشتغال مولد
  • اشاعه فرهنک کار در جامعه
  • نوسازی فنون تولید ملی
  • افزایش بهره وری کار
  • ایجاد توانمندیهای لازم برای استفاده از فناوری پیشرفه
  • کمک به اهداف اقتصاد مقاومتی

پاسخ دهید